Thông tin mới về các biện pháp đảm bảo an toàn sản phẩm Thuần Linh Chi Nissan sau sự kiện 311

Nhằm đảm bảo an toàn sản phẩm sau sự cố nhà máy điện hạt nhân tại đảo Fukushima, từ ngày 11 tháng 3 năm 2011 công ty TNHH Nissan Chemical Industry đã tiến hành giám sát nghiêm ngặt nồng độ phóng xạ bắt đầu từ quá trình nuôi trồng, đến từng giai đoạn hoàn thành sản phẩm. Trong quá trình quản lý phẩm chất nghiêm ngặt đó, công ty TNHH Nissan Chemical Industry đều cho tiến hành kiểm nghiệm nồng độ phóng xạ trong nguyên liệu nuôi trồng, sản xuất Linh Chi và thành phẩm sau cùng, đảm bảo không chứa chất phóng xạ.

  1. Công ty TNHH Nissan Chemical Industry thường xuyên cập nhật thông tin tài liệu của chính phủ Nhật Bản (Bộ Giáo Dục và Khoa Học MEXT) về chỉ số phóng xạ được giám định mỗi ngày tại nhiều khu vực khác nhau. Thông tin dưới đây hiển thị: Khu nuôi trồng Linh Chi tại Kanagawa và Gunma có chỉ số phóng xạ thấp và chênh lệch nhiều nhất so với chỉ số phóng xạ tại khu vực nhà máy điện hạt nhân tại đảo Fukushima.

Chỉ số bức xạ môi trường sau sự cố 311 (μSv/giờ)

Chỉ số phóng xạ tại các thành phố trên thế giới

  1. Linh Chi được nuôi trồng trong nhà kín tại thành phố Isesaki và Odawara, có thể ngăn cản được bụi phóng xạ trong không khí.
  1. Theo báo cáo kiểm nghiệm, đất canh tác và nguồn nước dùng tại khu nuôi trồng Linh Chi Isesaki và Odawara đều không chứa Iodine-131, Cesium-134, Cesium -137
  1. Thông qua kiểm nghiệm cho thấy lượng phóng xạ trên Thuần Linh Chi Nissan giống với lượng phóng xạ tại môi trường đo lường, đều có giá trị 0.055 μSv/h, chứng minh rằng sản phẩm không bị nhiễm phóng xạ.

Hình chụp tại khu nuôi trồng Linh Chi Odawara vào tháng 12/2012

  1. Trong bất kỳ lô hàng nguyên liệu và thành phẩm của Thuần Linh Chi Nissan đều không chứa sản phẩm nhiễm phóng xạ. Xin vui lòng tham khảo báo cáo kiểm nghiệm phóng xạ trên thành phẩm gần đây nhất.


Thông tin tham khảo

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan. (2012). Reading of environmental radioactivity level by prefecture: March 2012. Retrieved from http://radioactivity.mext.go.jp/old/en/monitoring_by_prefecture/2012/03/index.html
Bộ giáo dục và khoa học Nhật Bản (2012), kết quả kiểm nghiệm phóng xạ trong môi trường (Tháng 3/2012)

Health Canada (2011). Health Canada’s Radiation Monitoring Data. Retrieved from http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/ed-ud/respond/nuclea/data-donnees-eng.php#ddrl_sept2011
Bộ y tế Canada (2011), tài liệu kiểm nghiệm phóng xạ của Bộ y tế Canada

Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China. (2012). Department of Nuclear Safety Management. Retrieved March 11, 2012, from http://haq.mep.gov.cn/gzdt/
Cơ quan bảo vệ môi trường Trung Quốc, bộ phận quản lý an toàn hạt nhân, tài liệu thu thập vào ngày 11/3/2011

Buchanan, J. (2011). New York City Live Radioactivity monitoring online – Real Geiger Counter. Retrieved from http://digistar.com/boston/
Tài liệu trực tiếp về phóng xạ tại New York

Hong Kong Observatory. (n.d.). Ambient Gamma Radiation level in Hong Kong (Updated hourly). Retrieved March 31, 2012, from http://www.hko.gov.hk/radiation/ermp/rmn/applet/map/rmn_hourly_e.htm
Đài thiên văn Hong Kong, số liệu thiết thực về mức phóng xạ tại Hong Kong, thu thập vào ngày 31/3/2012

Health Protection Agency. (n.d.). Dose comparisons for ionising radiation. Retrieved from http://www.hpa.org.uk/Topics/Radiation/UnderstandingRadiation/UnderstandingRadiationTopics/DoseComparisonsForIonisingRadiation/
Cơ quan bảo vệ sức khoẻ Anh quốc. Bảng so sánh phóng xạ điện ly